Step out of the traffic!
Take a long, loving look at me, your High God,

above politics, above everything

Psalm 46:10

Voor Nederlandse ondertiteling op de mobiele telefoon: Klik op de drie puntjes rechtsonderin de videospeler voor meer opties en klik op ondertiteling. Selecteer hier Nederlandse ondertiteling. 

Inspiratie

In psalm 46:10 staat: ´Laat af, wees stil en weet dat ik God ben.´
Een hele mooie vertaling hiervan staat in de MSG Bible:

´ Step out of the traffic!
Take a long, loving look at me, your High God,
above politics, above everything ´

C. S. Lewis zei dat eén van de grootste hulpmiddelen van de duivel lawaai is. Hij haat stilte, want in stilte begin je te denken, en als je denkt, begint God zich aan je te openbaren…

Kijk hieronder een video van Cees Bots over gezonde eigenwaarde en zelfbeeld!


Waarom organiseer ik een Stilte-Retreat?

Om je te helpen om de aanwezigheid van God beter te ervaren in je leven van elke dag.

In de diepe krochten van de menselijke ziel ligt een overweldigend verlangen naar de Schepper. 

Dit is een rode draad door de hele mensheid, geschapen naar het beeld van God.

Tenzij en totdat dat verlangen volledig is vervuld, blijft de menselijke ziel rusteloos, voortdurend strevend naar dat wat uiteindelijk onbereikbaar is.

De grote passie in het hart van ieder mens, die geschapen is naar het beeld van God, is het “ervaren” van de ontzagwekkende majesteit van Gods aanwezigheid.

De gemiddelde mens, is niet in staat deze passie voor intimiteit met God te begrijpen, vult zijn leven met dingen, in de hoop op de een of andere manier zijn innerlijke verlangen te bevredigen. Hij jaagt dat wat uiterlijk is na, in de hoop die innerlijke dorst te bevredigen, maar tevergeefs.
 

Augustinus, de bisschop van Hippo, vatte de essentie van dit verlangen in zijn Belijdenissen:

“Gij hebt ons voor Uzelf geschapen en wij zijn rusteloos totdat wij volledig in U rusten.”

Dit verklaart voor een groot deel de geest van rusteloosheid die elke generatie en elke cultuur doordringt – altijd strevend, maar nooit tot de kennis komend van de waarheid van Gods aanwezigheid.

kaart met tekst

De stilte ontvluchten door afleiding

Zodra het brein zich verveelt (en dat gebeurd vrijwel meteen) zoekt het iets om die verveling op te lossen. Het is een manier om aan de macht te blijven. Zo ontvluchten we het gevoel en rennen we weg uit het nu.

Niet willen voelen is de bodem voor depressie, paniekaanvallen en burn-out.

Als je je gevoelsleven toelaat raak je de controle kwijt en dat is verwarrend en spannend.

Ik weet van een vriend van mij die voor het eerst een paar dagen naar een klooster ging.

Na zijn tas te hebben uitgepakt werd hij overweldigd door zijn gevoelens.

Hij rende letterlijk naar het dichtstbijzijnde café om een paar biertjes achter over te slaan zodat hij de pijn van zijn gevoelens kon verdoven. 

Gevoelens worden pas genezen als ze aan de oppervlakte komen. 

Gelukkig is er binnenkort weer een Heart Clinic en Stilte Retreat.

Moeder Teresa zei ooit: “Eenzaamheid en het gevoel niet geliefd te zijn is de meest verschrikkelijke soort van  armoede.” En als je het ooit hebt gevoeld, zoals de meesten van ons, weet je dat dit waar is..

We zijn zo eenzaam in deze wereld om dat we naar anderen kijken om ons hart te vullen met troost en voldoening. Veel relaties zijn ongezond omdat we op zoek zijn naar mensen om een behoefte te bevredigen die alleen God kan bevredigen.

God heeft een ruimte, een gat in elk van ons hart geschapen, en hoe we ook proberen dit op te vullen met mensen en dingen, we zijn nog steeds leeg. De remedie voor eenzaamheid is intimiteit met God. Jezus is onze eerste liefde. En als we iemand of iets anders gebruiken om het gat in onze ziel te vullen, zullen we uiteindelijk ontdekken dat we leeg en eenzaam achter blijven.

We hebben een door God gevormd vacuüm dat alleen door God kan worden gevuld!

 

Het hart

Onderzoekers van het instituut HeartMath hebben ontdekt dat het hart meer invloed heeft op ons zenuwstelsel dan onze hersenen.

Liefde is de sleutel, niet positief denken. Waarom? Omdat liefde de toestand is waarbij ons hart open is en daardoor ook het kanaal waardoor de liefde van God ons hart kan binnen stromen. 

Wanneer Jezus zegt “Bemint u vijanden”, vraagt Hij ons niet hen leuk te vinden Hij vraagt ons hart open te houden zodat de liefde van de hemel ons wel kan bereiken ook al worden we pijn gedaan, teleurgesteld of gekwetst..

Je bent naar wie jij zocht!

Dus stop met zoeken naar meer, tenzij je in de spiegel kijkt.

Want het wordt tijd dat je dat duidelijk ziet: Jij bent waar je naar op zoek bent.

En dat lege gevoel dat je hebt,

dat gat in je borst.

Je hebt alleen dat gevoel omdat je denkt dat je niet gezegend bent met alles wat je nodig hebt.

Dus begin vandaag nog, kijk goed en lang in de spiegel en zeg dan:’Ik ben wie ik zocht’.